รายการทรัพย์สินรอการขาย ณ กรกฎาคม 2561
ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่) จังหวัด ราคาประกาศขาย (บาท)
101 B12167 บ้านเดี่ยว 0000-0-56.3 ขอนแก่น            4,000,000.00
102 B11906 โรงงาน 0103-3-77.9 ชัยภูมิ        163,634,800.00
103 B12015 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-21.3 ชัยภูมิ            1,300,000.00
104 B12070 โกดัง 0004-1-23.0 ชัยภูมิ            6,860,000.00
105 B11977 บ้านเดี่ยว 0000-0-94.5 นครพนม            1,261,000.00
106 B12060 บ้านเดี่ยว 0000-0-70.1 นครราชสีมา            3,500,000.00
107 B12066 อาคารพาณิชย์ 0000-0-36.0 นครราชสีมา            4,180,000.00
108 B12150 สำนักงาน 0001-0-00.0 นครราชสีมา  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
109 B12029 บ้านเดี่ยว 0000-2-38.0 ร้อยเอ็ด            1,650,000.00
110 B12051 ที่ดินเปล่า 0002-3-92.0 ร้อยเอ็ด            1,410,000.00
111 B12157 โกดัง 0006-0-00.0 สกลนคร            3,830,000.00
112 B12084 โกดัง 0000-2-40.0 อำนาจเจริญ            7,005,120.00
113 B11905 บ้านเดี่ยว 0000-2-00.0 อุดรธานี            2,850,000.00
114 B12094 อาคารพาณิชย์ 0000-0-24.0 อุดรธานี            2,200,000.00
115 B12095 อาคารพาณิชย์ 0000-0-22.0 อุดรธานี            2,200,000.00
116 B12096 อาคารพาณิชย์ 0000-0-21.0 อุดรธานี            2,200,000.00
117 B11908 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-23.8 กระบี่            1,020,000.00
118 B12122 บ้านเดี่ยว 0000-1-65.5 กระบี่            2,230,000.00
119 B12009 สำนักงาน 0000-2-25.0 กระบี่  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
120 B12007 สำนักงาน 0000-1-95.0 ชุมพร  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
121 B12035 ที่ดินเปล่า 0000-1-07.0 ตรัง              835,000.00
122 B11983 บ้านเดี่ยว 0000-0-38.3 นครศรีธรรมราช            1,419,000.00
123 B12158 อาคารพาณิชย์ 0000-0-29.8 นครศรีธรรมราช            2,650,000.00
124 B12057 สำนักงาน 0000-1-98.0 นครศรีธรรมราช  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
125 B12058 ที่ดินเปล่า 0002-2-28.0 ประจวบคีรีขันธ์          15,420,000.00
126 B12059 บ้านเดี่ยว 0000-1-48.0 ประจวบคีรีขันธ์            3,800,000.00
127 B12074 ที่ดินเปล่า 0026-2-20.0 ประจวบคีรีขันธ์            7,973,000.00
128 B12127 บ้านเดี่ยว 0000-0-68.0 ประจวบคีรีขันธ์            3,000,000.00
129 B12041 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-26.9 ภูเก็ต            3,800,000.00
130 B12172 ห้องชุด 0000-0-00.0 ภูเก็ต            1,939,360.00
131 B12116 บ้านเดี่ยว 0007-2-81.0 ระนอง            2,400,000.00
132 B12008 สำนักงาน 0000-0-73.1 ระนอง  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
133 B12030 บ้านเดี่ยว 0000-0-82.3 สงขลา            1,755,500.00
134 B12149 สำนักงาน 0000-1-61.8 สงขลา  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
135 B11890 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-30.1 สุราษฎร์ธานี            3,200,000.00
136 B11900 บ้านเดี่ยว 0000-2-97.0 สุราษฎร์ธานี            3,836,000.00
137 B11962 บ้านเดี่ยว 0000-0-59.5 สุราษฎร์ธานี            2,906,000.00
138 B12017 บ้านเดี่ยว 0000-1-15.0 สุราษฎร์ธานี            7,937,000.00
139 B12112 ตึกแถว 0000-0-16.0 สุราษฎร์ธานี              400,000.00
140 B12152 บ้านเดี่ยว 0000-1-15.6 สุราษฎร์ธานี            5,700,000.00
141 B12154 ตึกแถว 0000-0-17.7 สุราษฎร์ธานี            1,500,000.00
142 B12155 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-28.9 สุราษฎร์ธานี            1,300,000.00
143 B12184 สำนักงาน   สุราษฎร์ธานี  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
144 B11966 โรงงาน 0012-0-96.0 เชียงราย          16,496,000.00
145 B11967 โกดัง 0008-2-56.0 เชียงราย          30,329,000.00
146 B11968 โกดัง 0000-2-86.0 เชียงราย            4,571,000.00
147 B12121 บ้านเดี่ยว 0000-2-07.0 เชียงราย            1,448,000.00
148 B12031 อาคารพาณิชย์ 0000-0-16.2 เชียงใหม่            1,800,000.00
149 B12124 บ้านเดี่ยว 0000-1-08.1 เชียงใหม่            5,500,000.00
150 B12113 อาคารพาณิชย์ 0000-0-18.0 เชียงใหม่            2,900,000.00
1 | 2 | 3 | 4
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ สนใจติดต่อ 089-799-3329, 081-488-2565