รายการทรัพย์สินรอการขาย ณ กรกฎาคม 2561
ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่) จังหวัด ราคาประกาศขาย (บาท)
51 B12183 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-44.0 สมุทรปราการ            2,400,000.00
52 B12104 บ้านเดี่ยว 0000-0-86.8 กาญจนบุรี            4,230,000.00
53 B12075 บ้านเดี่ยว 0000-0-71.3 นครปฐม            2,000,000.00
54 B12105 อาคารพาณิชย์ 0000-0-58.0 นครปฐม            4,000,000.00
55 B12144 บ้านแฝด 0000-0-38.0 นครปฐม            1,600,000.00
56 B09694 โรงงาน 0036-0-59.0 ราชบุรี          37,003,000.00
57 B11989 โกดัง 0008-3-78.0 ราชบุรี          16,677,000.00
58 B12076 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-20.0 ราชบุรี            1,000,000.00
59 B12108 อาคารพาณิชย์ 0000-0-49.0 ราชบุรี            3,300,000.00
60 B12128 สำนักงาน 0024-0-12.0 ลพบุรี          10,535,000.00
61 B12068 บ้านเดี่ยว 0000-0-50.8 สมุทรสาคร            2,540,000.00
62 B10619 โรงงาน 0055-1-81.0 สระบุรี          41,526,000.00
63 B11998 อาคารพาณิชย์ 0000-0-53.0 สระบุรี            3,140,000.00
64 B12040 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-33.0 สระบุรี            1,200,000.00
65 B12089 อาคารพาณิชย์ 0000-0-31.0 สระบุรี            3,800,000.00
66 B12043 บ้านเดี่ยว 0000-3-59.4 สิงห์บุรี            1,580,000.00
67 B12099 อาคารพาณิชย์ 0000-0-28.0 สุพรรณบุรี            2,000,000.00
68 B11881 ห้องชุด 0000-0-00.0 อยุธยา              290,000.00
69 B11885 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-40.5 อยุธยา            1,600,000.00
70 B11901 บ้านเดี่ยว 0000-0-48.0 อยุธยา            1,115,000.00
71 B12063 บ้านเดี่ยว 0000-0-48.0 อยุธยา            1,115,000.00
72 B12064 บ้านเดี่ยว 0000-0-48.0 อยุธยา            1,115,000.00
73 B12065 บ้านเดี่ยว 0000-0-48.0 อยุธยา            1,115,000.00
74 B12054 บ้านเดี่ยว 0000-2-16.0 อยุธยา            2,344,000.00
75 B12001 สำนักงาน 0000-1-50.0 อยุธยา  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
76 B11980 บ้านเดี่ยว 0000-1-66.0 อ่างทอง            1,978,600.00
77 B11991 บ้านเดี่ยว 0000-3-67.0 ฉะเชิงเทรา            1,969,000.00
78 B11876 ห้องชุด   ชลบุรี            2,260,000.00
79 B11930 โรงงาน 0037-2-79.0 ชลบุรี        189,535,000.00
80 B11931 โรงงาน 0016-2-66.0 ชลบุรี          19,723,561.00
81 B11936 ที่ดินเปล่า 0002-1-03.0 ชลบุรี              542,000.00
82 B11986 บ้านเดี่ยว 0000-0-82.0 ชลบุรี            3,100,000.00
83 B12044 บ้านเดี่ยว 0000-0-67.8 ชลบุรี            2,530,000.00
84 B12079 บ้านเดี่ยว 0000-0-39.0 ชลบุรี            1,500,000.00
85 B11846 สำนักงาน 0000-1-63.0 ชลบุรี  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
86 B12055 สำนักงาน 0000-0-31.2 ชลบุรี  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
87 B11973 ที่ดินเปล่า 0031-0-94.0 นครนายก          15,617,500.00
88 B11975 สำนักงาน 0036-3-88.0 นครนายก          27,640,700.00
89 B11944 อาคารพาณิชย์ 0000-0-52.6 ระยอง            5,900,000.00
90 B12013 สำนักงาน 0000-1-04.8 ระยอง  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
91 B12062 บ้านเดี่ยว 0004-2-30.0 สระแก้ว          11,999,000.00
92 B12027 โกดัง 0002-0-00.0 กาฬสินธุ์          12,528,000.00
93 B11996 โรงงาน 0003-0-00.0 ขอนแก่น            4,650,000.00
94 B11997 โรงงาน 0018-3-76.0 ขอนแก่น          13,125,000.00
95 B12025 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-24.0 ขอนแก่น            2,440,000.00
96 B12023 บ้านเดี่ยว 0000-1-00.0 ขอนแก่น            3,410,000.00
97 B12028 บ้านเดี่ยว 0001-2-36.7 ขอนแก่น            2,970,000.00
98 B12081 อาคารพาณิชย์ 0000-0-16.2 ขอนแก่น            3,900,000.00
99 B12123 อาคารพาณิชย์ 0000-0-30.0 ขอนแก่น            2,850,000.00
100 B12141 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-18.8 ขอนแก่น            1,370,000.00
1 | 2 | 3 | 4
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ สนใจติดต่อ 089-799-3329, 081-488-2565