รายการทรัพย์สินรอการขาย ณ กรกฎาคม 2561
ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่) จังหวัด ราคาประกาศขาย (บาท)
1 B11875 บ้านเดี่ยว 0000-0-68.0 กรุงเทพมหานคร            3,300,000.00
2 B11893 ห้องชุด 0000-0-00.0 กรุงเทพมหานคร            6,000,000.00
3 B11912 บ้านเดี่ยว 0000-0-80.5 กรุงเทพมหานคร            3,100,000.00
4 B11943 ที่ดินเปล่า 0000-2-00.0 กรุงเทพมหานคร            2,400,000.00
5 B11955 ห้องชุด 0000-0-00.0 กรุงเทพมหานคร              540,000.00
6 B12034 ห้องชุด 0000-0-00.0 กรุงเทพมหานคร              540,000.00
7 B11954 อาคารพาณิชย์ 0000-0-87.8 กรุงเทพมหานคร            9,390,000.00
8 B11982 บ้านเดี่ยว 0000-0-55.3 กรุงเทพมหานคร            4,500,000.00
9 B12107 บ้านเดี่ยว 0000-0-99.9 กรุงเทพมหานคร            5,100,000.00
10 B12193 อาคารพาณิชย์ 0000-0-18.0 กรุงเทพมหานคร            2,700,000.00
11 B11755 สำนักงาน 0000-0-36.0 กรุงเทพมหานคร  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
12 B11915 โกดัง 0002-3-86.0 กรุงเทพมหานคร  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
13 B12192 ห้องชุด 0000-0-00.0 กรุงเทพมหานคร  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
14 B11946 บ้านเดี่ยว 0000-0-83.8 กรุงเทพมหานคร            9,500,000.00
15 B12026 อาคารพาณิชย์ 0000-0-20.0 กรุงเทพมหานคร            2,500,000.00
16 B11872 บ้านเดี่ยว 0000-0-50.6 นนทบุรี            2,000,000.00
17 B11920 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-20.0 นนทบุรี            1,500,000.00
18 B12016 บ้านเดี่ยว 0000-0-72.0 นนทบุรี            2,880,000.00
19 B12021 บ้านเดี่ยว 0000-0-63.0 นนทบุรี            2,700,000.00
20 B11963 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-18.8 นนทบุรี            1,700,000.00
21 B11815 ที่ดินเปล่า 0000-1-01.0 ปทุมธานี              757,000.00
22 B11816 ที่ดินเปล่า 0000-1-05.0 ปทุมธานี              787,000.00
23 B11817 ที่ดินเปล่า 0000-1-01.0 ปทุมธานี              757,000.00
24 B11818 ที่ดินเปล่า 0000-1-22.0 ปทุมธานี              915,000.00
25 B11821 ที่ดินเปล่า 0000-1-23.0 ปทุมธานี              922,000.00
26 B11822 ที่ดินเปล่า 0000-0-99.0 ปทุมธานี              742,000.00
27 B11823 ที่ดินเปล่า 0000-1-00.0 ปทุมธานี              750,000.00
28 B11830 ที่ดินเปล่า 0000-1-50.0 ปทุมธานี            1,125,000.00
29 B11883 ที่ดินเปล่า 0000-0-76.0 ปทุมธานี            2,660,000.00
30 B11918 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-33.6 ปทุมธานี            1,680,000.00
31 B11942 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-23.0 ปทุมธานี              800,000.00
32 B11976 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-31.0 ปทุมธานี            3,000,000.00
33 B11985 บ้านแฝด 0000-0-36.4 ปทุมธานี            2,200,000.00
34 B11992 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-28.4 ปทุมธานี            1,600,000.00
35 B12049 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-17.0 ปทุมธานี            2,800,000.00
36 B12050 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-16.0 ปทุมธานี            2,800,000.00
37 B12085 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-19.6 ปทุมธานี            1,500,000.00
38 B12086 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-19.6 ปทุมธานี            1,500,000.00
39 B12129 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-19.6 ปทุมธานี            1,500,000.00
40 B12130 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-19.6 ปทุมธานี            1,500,000.00
41 B12131 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-19.5 ปทุมธานี            1,500,000.00
42 B12132 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-19.5 ปทุมธานี            1,500,000.00
43 B12133 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-19.5 ปทุมธานี            1,500,000.00
44 B12134 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-19.5 ปทุมธานี            1,500,000.00
45 B12135 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-19.5 ปทุมธานี            1,500,000.00
46 B10991 บ้านเดี่ยว 0000-0-74.1 สมุทรปราการ            4,166,000.00
47 B11934 บ้านเดี่ยว 0000-0-76.0 สมุทรปราการ            6,000,000.00
48 B11995 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-22.3 สมุทรปราการ            1,700,000.00
49 B12181 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-22.0 สมุทรปราการ            1,200,000.00
50 B12182 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-22.0 สมุทรปราการ            1,200,000.00
1 | 2 | 3 | 4
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ สนใจติดต่อ 089-799-3329, 081-488-2565