RefNo :


<< เลื่อนเพื่อดูรูป

จุดขายของทรัพย์สิน :
  • โครงการคุณภาพดี
  • ใบอนุญาตปรกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
  • พื้นที่อุตสาหกรรม (พื้นที่สีม่วง)
  • ราคาเหมาะสมที่สุด