<< Slide to see more picture

RefNo :


จุดขายของทรัพย์สิน :
  • กว้างขวาง
  • ขนาดเหมาะสม
  • คุ้มค่า
  • ทรัพย์สินแนะนำ
  • ทำเลดี
  • แนวโน้มดี
  • พื้นที่น้ำไม่ท่วม
  • ราคาเหมาะสมที่สุด
  • เหมาะแก่การลงทุน